menu
U bevindt zich op: Projecten

Onze ervaring

Architectonisch verantwoord isoleren

Isoleren en ventileren van vooroorlogse woningen binnen de mogelijkheden van beschermd stadsgezicht.

Batterijen toepassen

Met batterijen efficiënt gebruik maken van duurzame energiebronnen en naar een klein verbruik aansluiting.

Bewoner bepaalt

Door maatwerk maatregelpakketten met of zonder dakisolatie, zonnepanelen, hybride installatie en andere opties 100% draagvlak.

Capex investeringen

Inzicht geven in de noodzakelijke CapEx investeringen van winkelcentrums Hoog Catharijne, Alexandrium, de Markthal en Villa Arena om aan de beleidsdoelstellingen te voldoen.

Draagvlak creëren

Maken van een verduurzamingsplan wat rekening houdt met de grenzen aan overlast voor de doelgroep op leeftijd.

Galerijflats transitiegereed

Jaren '60 galerijflats isoleren en ventileren naar gemiddeld energielabel A en gereed om aardgasvrij te worden.

Haalbaar en betaalbaar

Om bewoners te enthousiasmeren voor de verduurzamingsplannen zijn diverse middelen ingezet van brieven tot video’s, kaartjes en een proefwoning. 

Hybride als tussenstap

Reductie van het aardgasverbruik met 75% door bouwkundige maatregelen en de keuze voor vier hoog temperatuur lucht- water warmtepompen.

Individueel naar CO2-neutraal

Huurwoningen CO2-neutraal maken met de Urgenda methode op verzoek van de huurder. Om dit N=1 concept te realiseren organiseert Tsavo voldoende productie wat onder andere leidt tot efficiëntie, kostenreductie en kwaliteitsborging. 

Ketensamenwerking

Met Woonzorg Nederland, aannemers en adviseurs een doorlopende flow organiseren waarbij jaarlijks circa 1.500 woningen worden verduurzaamd.

Kwaliteitsborging

Met een opname protocol zorg dragen voor uniforme afhandeling van schademeldingen bij aardbevingen.

Portefeuille analyse

In beeld brengen van het benodigde onderhoud en de verduurzamingsopgave bij aankoop van diverse woningcomplexen.

Typologisch versterken

Begeleiding van het proces om woningen snel te versterken en verduurzamen.

Van ambitie naar programma

Definiëren en realiseren van doelen, kaders en organisatie om studentenwoningen te verduurzamen.

VvE verduurzamen

Haalbaar en betaalbaar verduurzamen dankzij regeling gemeente Amsterdam, subsidie Energiebesparing Eigen Huis en een lening bij Nationaal Warmtefonds.

Warmtenet en gasloos

Warmtenet realiseren, galerijflat isoleren, asbestsanering en elektrisch koken. Haalbaar met inzet van diverse subsidies.

Wereldwijde duurzaamheid

Bijdrage aan lokale initiatieven van Masaai in zuid Kenia om klimaatverandering en extreme droogte te vertragen.

Zonnecollectoren

Isoleren en plaatsing van 16 zonnecollectoren die aangesloten zijn op het collectieve tapwatersysteem. 

Wij gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren en te verbeteren.