pharus-portait.jpg

Projecten

VvE naar label A

VvE Pharus is in 2020 aangesloten op het warmtenet, de gebouwschil wordt in 2021 geïsoleerd. Het betreft een ERA-flat van 14 verdiepingen met in totaal 388 woningen, deels huur, deels koop. De woningen hadden voor de aansluiting op het warmtenet label E/F. Na ingreep zijn de woningen gemiddeld label A.

Een haalbare businesscase voor het warmtenet voor alle partijen (VvE, warmteleverancier, warmteproducent, warmtenetwerkbedrijf, overheden, corporaties) vroeg om transparantie en bestuurlijke wil. De VvE heeft nu een contract waarbij de kosten bij aansluiting voor de bewoners het ‘niet meer dan nu’ principe volgen en de prijsindex afspraken verdere verduurzaming van het warmtenet stimuleren.

Parallel aan het warmtenet heeft het VvE bestuur met Parteon, Tsavo en RLD Beheer het plan Samen Verduurzamen Pharus ontwikkeld. In oktober 2020 stemde bijna 80% van de huurders in met het plan. Tijdens de Extra Vergadering van Eigenaars eind november stemde ook het merendeel van de particuliere eigenaren in. Door verduurzaming te combineren met onderhoud, een VvE Energiebespaarlening en energiesubsidies zijn we tot een betaalbaar en haalbaar plan gekomen voor VvE, woningcorporatie en particuliere eigenaren.

Er zijn verschillende communicatiemiddelen ingezet om de bewoners te enthousiasmeren: brieven, informatieboekjes, posters en video ansichtkaarten. Ook konden bewoners de proefwoning bezoeken en vragen stellen aan de bewonersbegeleiders.

Artikel NEVAP: Project Parels Samen Verduurzamen Pharus