verduurzamingsprogramma's

Diensten

Verduurzamingsprogramma's

Tsavo realiseert als uitvoeringsorganisatie ambitieuze programma’s door breed samengestelde projectteams doorlopend in te zetten met de opdrachtgever in regie.

Opschalen betekent meer ambitie realiseren door op elkaar ingespeelde projectteams doorlopend in te zetten. Door de programmatische continuïteit kan nog meer geïnvesteerd worden in de samenwerking. Inkoop, contractmanagement en innovatie worden op programmaniveau opgepakt. Projecten lopen beter, sneller, leuker en goedkoper.

Programmatisch werken vraagt om een heldere programmadefinitie: ambitie, randvoorwaarden, budget, kentallen, projectenlijst en fasering moeten besproken en besloten worden. Dat hoeft niet allemaal vooraf. Een succesvol programma wordt gedragen door projectrealisaties en gestructureerd “al doende leren”.

Tsavo organiseert meerjarige uitvoeringsprogramma’s met langjarige samenwerkingsverbanden. De opdrachtgever is in regie en besluit. De ketenpartners maken zich de ambitie van de opdrachtgever eigen. Kwaliteit en marktconformiteit borgen we door kundig contractmanagement.

>