rijtjeshuis-zonnepanelen.jpg

Ambitie

Vastgoedportefeuille verduurzamen

Elke werkdag verduurzaamt Tsavo tien woningen. Dat doen we met meerdere opdrachtgevers, bouwers en installateurs via de methode Rendabel Verduurzamen.

De verduurzamingsopgave vraagt om actie. In de gebouwde omgeving is veel CO2-reductie technisch eenvoudig en financieel rendabel te behalen. De uitdaging is een organisatorische. Door de ingreep per gebouw te focussen en dus beperkt te houden kan een groot volume aan gebouwen worden verduurzaamd. Dat is precies wat Tsavo doet. We hebben de afgelopen vier jaar bijna zesduizend woningen opgeleverd.

De verduurzamingsmethode van Tsavo kenmerkt zich door haar programmatische en methodische insteek, slimme samenwerkingsverbanden, snelle draagvlak, hoge klanttevredenheid, hoge arbeidsproductiviteit, intensieve kennisdeling tussen organisaties en klinkende resultaten. De methode past op elke ambitie en is in te bedden in elke organisatie.

>