tsavo-medewerkers

Ambitie

Sturen met de juiste informatie

Besluitvorming faciliteren door technische vraagstukken helder in beeld te brengen met aandacht voor de kwaliteit van informatie en risicoinventarisatie.

Onderhoud aan en verbetering van gebouwen kosten veel geld. Door de juiste informatie bij besluitvorming en juiste risicoverdeling tussen partijen kan veel geld bespaard worden. Voor een DD (due diligence) bij aan- en verkoopbeslissingen en ten behoeve van exploitatie en projectbesluiten.

Tsavo voorziet opdrachtgevers van kundig technisch assetmanagent. Vraaggestuurd brengt Tsavo technische vraagstukken in beeld waarbij we helder omgaan met onzekerheden. We hanteren een methodiek van quality assurance waarmee de opdrachtgever systematisch in control is zonder inhoudelijk tot in detail te hoeven gaan. Standaarden als NTA 8800, NEN 2767, BOEI, BREEAM en GPR zijn ook voor Tsavo standaard.

>