utrecht binnenstad.jpg

Ambitie

Stedelijke duurzaamheid

In een vitale stad transformeren bestaande gebouwen en gebieden mee met veranderende eisen en veranderend gebruik.

Als opdrachtgever heb je de keuze om de vastgoedportefeuille pro-actief of volgend op maatschappelijke trends te transformeren. Tsavo geeft inzicht in de huidige situatie, de kansen en de risico’s en maakt toekomstbestendige scenario’s. Zo krijgt de opdrachtgever keuze in hoe ambities bereikt kunnen worden. We werken vervolgens scenario’s en plannen uit, creëren draagvlak, bouwen samenwerkingsverbanden en organiseren de uitvoering en oplevering.

Voor Tsavo zijn duurzame gebouwen functioneel in gebruik met een rendabele businesscase, en worden die gebouwen stap voor stap en zonder verspilling energiezuinig en circulair gemaakt.

>