220422-foto-blog-hybride-warmtepomp-1.jpg

Complex Aerenheem - 100 woningen - in Arnhem is energiezuiniger, comfortabeler en gezonder gemaakt.

Complex Aerenheem - 100 woningen - in Arnhem is energiezuiniger, comfortabeler en gezonder gemaakt. Dat hebben we gedaan door de isolatie en ventilatie te verbeteren en zonnepanelen te plaatsen. Daarnaast worden de woningen verwarmd met behulp van een collectieve hoge temperatuur (65˚C) lucht-water hybride warmtepomp waardoor de woningen vrijwel aardgasloos zijn. Alleen als de temperatuur richting het vriespunt zakt wordt via een gasgestookte CV-ketel bij verwarmd. Tsavo heeft in opdracht van Woonzorg Nederland het projectmanagement verzorgd, draagvlak behaald en de uitvoering begeleid.

Naast een collectieve warmtevoorziening op basis van een hybride systeem met lucht-water warmtepompen in combinatie met gasketel(s) is ook een bodemwarmte (bron) systeem en een PVT-systeem met water-waterwarmtepompen onderzocht in de haalbaarheidsfase. Uit het onderzoek bleek dat de bodemwarmte het minst geschikt is voor deze locatie: een hoge investering, een hoge impact op de omgeving en opbrengsten (in geld) zijn relatief beperkt. Voor een PVT-systeem met water-waterwarmtepompen is niet gekozen omdat PVT relatief nieuw is, storingsgevoeliger en een hogere investering betekent. De lucht-water warmtepompen is een betrouwbare techniek, heeft een minder hoge investering en een kortere terugverdientijd. Daarmee heeft het systeem een hoge CO2-reductie per geïnvesteerde euro. Ook is er over 15 jaar een natuurlijk vervangingsmoment waardoor een zekere flexibiliteit is ingebouwd met oog op toekomstige alternatieven voor aardgas.

De warmtepomp draait sinds oktober conform de berekeningen en verwachtingen qua energieverbruik. De trillingen van de pompen zijn na onderzoek van DGMR ondervangen met dempers. Het geluid wordt geweerd met geluidschermen en uit praktijkonderzoek blijken de pompen op maximaal vermogen nog onder de norm te blijven qua geluidproductie voor de omliggende woningen. Alleen met een geoefend gehoor zijn de warmtepompen buiten in stille periodes waarneembaar. Ander bijzonder punt is dat tijdens dit project de collectieve hoge temperatuur hybride warmtepomp geregistreerd is bij Bureau CRG en dus een kwaliteitsverklaring heeft. De woningen hebben hierdoor een label A+ en A++ terwijl een energielabel A was voorzien. Tot nu toe waren alleen individuele warmtepompen geregistreerd bij Bureau CRG. Carrier, de producent van de warmtepompen, hebben in Frankrijk in hun laboratorium speciaal de onderzoeken laten verrichten. De heer Jacob heeft dit onderzoek begeleid en de resultaten vertaald naar Nederlandse Kiwa normen en deze laten registeren bij Bureau CRG.