a60w7336-kleiner.jpg

Projecten

Programma's rendabel verduurzamen

De Tsavo-methode Rendabel Verduurzamen wordt door meerdere corporaties onder eigen label ingezet. Inmiddels zijn bijna zesduizend woningen verduurzaamd bij onder andere Eigen Haard en Woonzorg Nederland.

De methode Rendabel Verduurzamen volgt de lijn van de trias energetica: Eerst de warmtevraag beperken door te isoleren en doelmatiger te ventileren en vervolgens op een logisch vervangingsmoment de energieopwekker te vervangen. Woningen worden hiermee naar minimaal label B gebracht. Deze basisingreep wordt aangevuld met ambities zoals circulair, woonlastenreductie en doelstellingen als gasloos of energieneutraal.

De intensieve samenwerking met bouwers en adviseurs (energieprestatie, bouwfysica, kosten, constructeurs, installateurs en architecten) staat centraal. Partijen werken vanuit langjarige raamovereenkomsten met vaste afspraken op alle GOTIK- onderdelen. Er wordt gewerkt met proactief contractmanagement vanuit onderbouwde transparantie gericht op kennisdeling. De eindgebruiker en/of bewoner participeert mee in het hele proces. We starten de co-creatie met bewoners door te luisteren. Dat geeft inzicht in wensen en zorgen. Door dat mee te nemen in de plannen en de communicatie, herkennen bewoners zich in het uiteindelijke plan. Dat leidt tot verbinding, enthousiasme, bewustwording, instemming met de duurzaamheidsplannen en een hoge klanttevredenheid.

Uit evaluaties en monitoring wordt vervolgens data opgehaald die in opvolgende projecten binnen het programma worden geïmplementeerd.

Project: Focus op verduurzamen