Privacy

Tsavo.eu is eigendom van en wordt beheerd door Tsavo B.V. (hierna Tsavo genoemd). Tsavo wil uw privacy online beschermen. Tsavo is van mening dat u inzicht moet hebben in de wijze waarop wij de door u aan ons verstrekte informatie gebruiken en voorts dat u het recht heeft al dan niet in te stemmen met het gebruik van die informatie.

Bij het verwerken van informatie hanteert Tsavo een beleid van ‘geïnformeerde toestemming’. Dat houdt het volgende in. Bij het gebruik van de verschillende mogelijkheden van deze website kunt u af en toe informatie verstrekken aan Tsavo, zoals uw naam, uw contactgegevens of andere informatie over uzelf waarmee anderen u kunnen identificeren (hierna ‘Persoonlijke Informatie’).

Tsavo kan deze informatie en andere technische informatie over uw gebruik van deze website gebruiken om onze presentaties op u af te stemmen, het zoeken op deze website voor u te vergemakkelijken, of afzonderlijk met u te communiceren.

Tsavo zal echter nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming doelbewust Persoonlijke Informatie van u verstrekken aan andere ondernemingen of individuen die hierboven niet zijn genoemd (hierna ‘Derden’).

Tsavo zal u informeren op het moment dat zij uw Persoonlijke Informatie zal delen met een Derde, en u hebt daarbij altijd de mogelijkheid daarvoor geen toestemming te verlenen.