Opdrachtgever

Woonzorg Nederland


Woonzorg Nederland biedt passende woonruimte aan kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die beschut of beschermd willen wonen. Haar woningen en dienstverlening ondersteunen de behoefte aan veiligheid en zekerheid van de doelgroep.  Ze wil haar klanten de mogelijkheid bieden om optimaal deel te nemen aan de samenleving. Om hen daarbij te ondersteunen, wordt samengewerkt met lokale partijen die hetzelfde doel nastreven. 

www.woonzorg.nlTerug naar het overzicht