ncg-klein.png

Opdrachtgever

NCG


Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt aan het versterken van gebouwen in de kern van het aardbevingsgebied. Samen met bewoners, rijk, gemeenten, andere overheidsinstanties, corporaties en marktpartijen zorgt NCG ervoor dat iedereen in de provincie Groningen veilig kan wonen, werken en naar school kan gaan.

Vanaf 1 januari 2020 is NCG de uitvoeringsorganisatie voor de versterkingsopgave. Tsavo is i.s.m. de Galan-groep betrokken bij het nog meer betrekken van marktpartijen en corporaties bij de uitvoering van de versterkingsopgave. Wat moet een publieke taak zijn? Waar kunnen marktpartijen en corporaties in additionele capaciteit voorzien en wat hebben ze dan nodig om een effectieve bijdrage te kunnen leveren? De samenwerking wordt ingestoken langs 2 lijnen: in breder verband worden bouwakkoorden opgesteld en afgesloten, op projectniveau worden pragmatische oplossingen gevonden om de versterking te versnellen.

www.nationaalcoordinatorgroningen.nlTerug naar het overzicht