20181115-tsavo-3480-kleiner.jpg

Projecten

Langjarig samenwerken

Langjarig samenwerken is een onderwerp dat vastgoedeigenaren (zoals corporaties, beleggers en vastgoedbeheerders) en onderhoudsbedrijven al decennialang bezighoudt. Vaak strandt de intentie om langjarig samen te werken. Of er is onvoldoende continuïteit of zekerheid van werk, of het contractmanagement borgt onvoldoende de marktconformiteit en rechtmatigheid van de samenwerking.

Met het verduurzamen van woningportefeuilles kan aan de eerste voorwaarde van continuïteit worden voldaan. Goed contractmanagement is vervolgens in te richten. Tsavo neemt daarbij extra KPI’s op om innovatie mee te nemen in de ketensamenwerkingsafspraken. Zo wordt gezamenlijk ruimte voor creativiteit georganiseerd en gericht ingezet.

Een van onze opdrachtgevers, Woonzorg Nederland, wil in 2050 een klimaatneutrale vastgoedportefeuille hebben. Als tussenstap is geformuleerd dat de portefeuille in 2023 gemiddeld energielabel B scoort. Dit wordt bereikt door de programma's Rendabel Verduurzamen.

Partijen leggen gewenste prestaties en streefwaarden vast in een Service Level Areement (SLA). Afgeleid van doelstellingen van Woonzorg Nederland zijn Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) geformuleerd t.b.v. het programma Duurzaam Wonen. Binnen de contractuele relatie zijn die KPI’s doorvertaald naar gewenste prestaties van gecontracteerde bouwers en adviseurs. De SLA bevat de volgende aspecten:

  1. Duurzaamheid
  2. Bewonerstevredenheid
  3. Financieel rendement & marktconformiteit
  4. Voorspelbaarheid en verantwoording
  5. Kwaliteit van de samenwerking
  6. Kwaliteit van het realisatieproces
  7. Innovatie
  8. Communicatie

Primair doel van de SLA is het zichtbaarmaken van het bij het programma behorende proces van permanente verbetering. KPI’s zijn om die reden ambitieus gesteld om de innovatie te stimuleren. De evaluatie van de KPI’s richt zich op de combinatie van resultaten en de verrichte inspanningen.

Project: Klaar voor de toekomst