20190114-153101-3-.jpg

Diensten

Inkoop en ketensamenwerking

Tsavo organiseert voor opdrachtgevers inkoopprocessen en voert het contractmanagement vanuit een visie op de beoogde samenwerking. Bij vastgoedprojecten en onderhoud is veel verborgen winst te behalen door meer samen te werken op basis van toegevoegde waarde en minder te sturen op de schijnbare laagste kostprijs.

Meerjarige samenwerking geeft de kans processen en informatiestromen op elkaar af te stemmen. Besluiten, processen en resultaten worden daardoor beter, voorspelbaarder en goedkoper. Essentieel is daarbij actief te sturen op vooraf vastgestelde kritische succesfactoren (KPI’s). Zo wordt tevens de marktconformiteit aangetoond. Door Tsavo als intermediair contractmanager in te zetten houden zowel opdrachtgever als ketenpartner de benodigde scherpte.

Kern van de inkoop is een goede uitvraag die beoogde ketenpartners in hun kracht zet. Het klinkt eenvoudiger dan het is voor een opdrachtgever: Weten wat je wil, dat ook uitvragen en vervolgens geleverd krijgen. Uiteraard voldoen inkoop en contractmanagement bij Tsavo aan nodige compliance vereisten.

>