table-book-osotua-foundation-134.jpg

Over Tsavo

Global sustainability

De verduurzaming van gebouwen in Nederland draagt maar beperkt direct bij aan het afremmen van de klimaatverandering. Ondanks dat is de verduurzaming in Nederland belangrijk: Omdat alle beetjes helpen, het bijdraagt aan een breder bewustzijn over onze footprint en wij in de positie zijn om al doende te innoveren naar een duurzamer leven. Die kennis is vervolgens mondiaal in te zetten.

Onze naam Tsavo hebben we ontleend van het gelijknamige nationaal park in Kenia, savannegebied op het grensvlak met woestijn. Een gebied met een door klimaatverandering bedreigd ecologisch evenwicht tussen mens, cultuur, nomadische veehouderij, wild life, landschap en klimaat. De geleende naam Tsavo herinnert ons elke dag aan onze kleine rol in het grote klimaatvraagstuk.

Omdat we dat als bijdrage niet genoeg vinden hebben we ons als Tsavo verbonden aan verschillende projecten in Kenia om ook daar klimaatverandering tegen te gaan. Zo steunen we de White Mountain Movement of ‘Oldonyo Oibor’ in Maa, een holistische beweging van en door Maasai geleid. De focus ligt op het herstellen van het savannelandschap, daarbij een gezond en duurzaam levensonderhoud voor de Maasai en hun omgeving creërend.

Vanuit Tsavo werken we daarnaast mee aan de Oloip Mara Innovation Hub, ook geïnitieerd door de Maasai. Samen werken we aan het bouwen van een duurzaam huis voor de Maasai dat hen de kans geeft om enerzijds hun cultuur te eren, en anderzijds met de (klimaat-gerelateerde) veranderingen in hun omgeving mee te gaan. Zo leren we veel van elkaar op het gebied van co-creatie, lokale verankering, projectmanagement en duurzaamheid op het gezamenlijke pad op weg naar realisatie van de hub.

Meer weten?
www.osotuafoundation.nl
www.friendsofthemaasai.org
www.embassyoftheearth.org