qkl6813-kleiner.jpg

Projecten

Focus op verduurzamen

Drie dagen in de woning, zes weken uitvoering en negen maanden van initiatief tot decharge, dat maakt Tsavo mogelijk met focus en samenwerking.

Door steeds de focus te houden op het te behalen doel: werkelijke verduurzaming en voorkomen van verspilling. Maken van een ‘no regret’ en rendabele tussenstap op weg naar klimaatneutraal 2050. Steeds op zoek naar de beste verbeteringen voor de individuele energierekening van de eindgebruikers. Rekening houdend met hun wensen en zorgen, binnen de focus van verduurzaming. Juist door de uitgangspunten van beperkte tijd en maatregelen kan een hoog tempo gehaald worden en blijven overlast en investeringen beperkt.

De focus van het programma ligt op isoleren en doelmatig ventileren. Daarnaast wordt het programma zoveel mogelijk gecomnbineerd met gepland onderhoud. Zo worden bijvoorbeeld de kozijnen geschilderd als het glas vervangen wordt. Bij het aanpassen van de mechanische ventilatie bij hoogbouw wordt deze indien nodig brandveilig gemaakt.

Binnen een wooncomplex ligt de focus op de individuele woning en bewoner. Wat is de huidige situatie, wat zijn de wensen, wat is het te verwachten resultaat en welke mate van overlast is te verwachten? Door de bewoners actief te betrekken, verlopen de werkzaamheden efficiënt en in harmonie. Op programmaniveau ligt de focus op verduurzamen: complexselectie, scenarioselectie, maatregelenoptimalisatie. De energieprestaties worden met beschikbare methoden bepaald en de werkelijk te verwachten besparingen worden in beeld gebracht. Hierdoor krijgen vastgoedeigenaren een stevig stuur in handen om de koers voor hun vastgoed te bepalen.

Lees het nieuwsartikel over ons onderzoek naar de EPA-methodiek in vergelijking met de nieuwe NTA8800.

Project: Draagvlakdashboard