bewonersbegeleider.jpg

Projecten

Energieneutraal op verzoek

Op verzoek van de bewoners verduurzaamt Parteon onder de naam Opgewekt Wonen ruim 100 woningen per jaar in samenwerking met Urgenda en Tsavo.

Urgenda werkt vanuit haar initiatief ThuisBaas concreet aan het energieneutraal maken van bestaande koopwoningen. Voor elke woning is er een oplossing beschikbaar, toegesneden op het huis en de wensen van de bewoners. Afhankelijk van het type woning kost het energieneutraal maken circa € 35.000.

Woningcorporatie Parteon heeft de ambitie geformuleerd dit principe toe te passen bij sociale huurwoningen. Door daarbij niet projectmatig te werken maar op verzoek van bewoners wordt gewerkt vanuit draagvlak. Idee is dat als de eerste bewoners positief zijn, steeds meer bewoners gaan volgen.

Voor woningcorporatie en installateurs betekent de individuele N=1 aanpak aanpassen van vertrouwde werkprocessen. Tsavo organiseert bij het programma het komen tot voldoende productie, wat leidt tot efficiëntie, kostenreductie, kwaliteitsborging, en goede informatie en participatieprocessen.

Inmiddels zijn circa 150 Opgewekt Wonen woningen opgeleverd. Daarnaast is sprake van permanente innovatie, ingegeven door opgedane ervaringen binnen het programma, monitoring van energiegebruik en ontwikkelingen in de markt.

Project: VvE naar label A