dsc02660.jpg

Projecten

EED audit als kans

De EED Energie Audit biedt een kans om een rendabel verduurzamingsprogramma te definiëren en gelijk aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. Deze richtlijn heeft als doel organisaties bewust te maken van hun energieverbruik en de mogelijkheden om energie te besparen en te verduurzamen in kaart te brengen. Daartoe bevat de richtlijn verplichtingen voor zowel lidstaten als bedrijven. Grote organisaties zijn verplicht een EED audit uit te voeren. Soms is er alleen sprake van informatieplicht.

Een EED Energie-auditverslag bestaat uit:

  • Een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen;
  • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de organisatie;
  • Een beschrijving van alle mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Met de maatregelen uit de EED Energie-audit, worden energiekosten verlaagd. Bovendien is het mogelijk fiscaal voordelig te investeren in diverse energiezuinige technieken en duurzame oplossingen via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ook is de subsidieregeling ‘Versnelde klimaatinvesteringen’ in de industrie mogelijk interessant.

De EED audit is, hoewel ook een verplichting, vooral een handig hulpmiddel om een rendabel verduurzamingsprogramma te definiëren en realiseren. Met Woonzorg Nederland organiseert Tsavo de EED audit voor het zorgvastgoed, inclusief de afstemming met het bevoegd gezag.

Project: Hoog Catherijne in control