img-7000-klein.jpg

Diensten

Duurzaam projectmanagement

Tsavo brengt partijen, ambities en belangen bij elkaar, formuleert de projectdefinitie, creëert draagvlak en organiseert de bouwuitvoering.

De ingewikkeldheid van vastgoedprojecten zit in de hoeveelheid relevante aspecten. Verschillende partijen, betrokken personen en belangen - die ook nog schuiven in de tijd - maken het niet eenvoudig om gezamenlijk tot een eenduidige projectdefinitie te komen. Een project is pas haalbaar als het project voor alle betrokkenen en op alle aspecten haalbaar is. Draagvlak bij bewoners draait om werkelijke interesse, zichtbaar gemaakt in het plan en in het proces.

Projectrealisatie vraagt procesmatig en inhoudelijk sturen op een veelheid van gedetailleerde, relevante, specialistische wet- en regelgeving en logistieke (on)mogelijkheden. Projectmanagement bij Tsavo is teamwerk, de juiste mix aan kennis en kunde tijdig verzamelen, focus aanbrengen en beslissers meenemen door goede beslisdocumenten, voortgang, risico en compliance rapportages.

>