bewonersbegeleiders.jpg

Diensten

Draagvlakstrategie

Tsavo creëert draagvlak bij bewoners door hen te betrekken bij de planvorming en door het formuleren van een maatwerk participatie- en communicatiestrategie.

Als de eigenaar een gebouw wil verduurzamen, is het belangrijk om ook in de behoeften van de huurders te voorzien. Ook bij VvE’s zorgt Tsavo dat kopers, huurders, verhuurder en de VvE elkaar kunnen vinden in een aantrekkelijk en haalbaar verduurzamingsplan, zowel technisch als financieel.

Draagvlak creëren begint met actief luisteren en bewonerswensen zichtbaar meenemen in de plannen. We maken daarbij gebruik van ons draagvlak dashboard met daarin gebundelde ervaring en big data. Overlast tijdens de maatregelen en effecten op woonlasten worden transparant in beeld gebracht. In het hele proces wordt de klanttevredenheid geborgd. Tevreden bewoners zijn ambassadeurs voor nieuwe projecten.

>