anne-mieke-foto-website-1-.png

Projecten

Draagvlakdashboard

Draagvlak draait om aandacht, luisteren en voorzien in de behoeften van bewoners. Met het draagvlakdashboard krijgt de draagvlakstrategie een stevig fundament.

Draagvlak onder huurders is een kritische succesfactor bij verduurzaming. De juridische component (de 70 procent draagvlak) staat voor veel partijen vaak op de voorgrond. In de dagelijkse praktijk van de verduurzaming is het aanboren van latent enthousiasme veel belangrijker. Dat geldt zowel bij complexmatige aanpak als bij de N=1 (individuele) aanpak. De 70 procent is dan een resultaat van de aandacht en de bewoners zijn bij de uitvoering enthousiaster, ook de niet- en nee-stemmers. In de praktijk halen we op deze manier vaak 80 procent en meer draagvlak.

Vanuit big data is informatie te genereren die een beeld geeft over waar het latent enthousiasme meer en minder aanwezig is en hoe die kennis kan helpen bij het prioriteren van complexen bij de verduurzamingsaanpak.

Tsavo is met haar opdrachtgevers sinds 2016 bezig met verduurzamingsprojecten. Inmiddels zijn bij ruim zestig projecten draagvlaktrajecten doorlopen. Daarbij wordt, door het spreken en horen van iedere individuele bewoner, steeds meer kennis ontwikkeld t.a.v. het draagvlakproces en wordt steeds meer data uit de praktijk verzameld.

Springco en Tsavo hebben een onderzoek uitgevoerd naar de combinatie van praktijkkennis met big data. We zien dat de beschikbare geanonimiseerde praktijkdata (AVG compliant) kan helpen bij de validatie van de modellen en big data. Ook kan de modelkennis helpen bij de praktische kennisontwikkeling en het bepalen van de projectspecifieke draagvlakstrategie. Het draagvlakdashboard wordt in alle programma's gebruikt.

Project: Langjarig samenwerken