warmtenet.jpg

Ambitie

Complexe projecten realiseren

Succesvolle projectrealisatie begint met een duidelijke en gedragen projectdefinitie. De businesscase is voor alle partijen te realiseren binnen de afgesproken kaders.

Partijen, ambities en belangen bij elkaar brengen, formuleren van de projectdefinitie, draagvlak creëren en tot bouwuitvoering komen is de essentie van projectmanagement. Een project is pas haalbaar als het project voor alle betrokkenen en op alle aspecten haalbaar is. Draagvlak bij bewoners draait om aansluiten op werkelijke behoeften, zichtbaar gemaakt in het plan en in het proces. Projectrealisatie vraagt procesmatig en inhoudelijk sturen op een veelheid van gedetailleerde, relevante, specialistische wet- en regelgeving en logistieke (on)mogelijkheden.

Tsavo levert teams die complexe projecten tot een goed einde brengen waarbij we beslissers meenemen door goede beslisdocumenten, voortgang, risico en compliance rapportages.

>