parteon-3.jpg

Businesscase

Warmtenet Zaanstad

Why

Zaanstad Oost is een wijk met een hoge stedelijke dichtheid die zich leent voor een rendabel en grootschalig warmtenet. Er is veel corporatiebezit. Door deze woningen te isoleren en op het warmtenet aan te sluiten wordt een stevige duurzaamheidsambitie gerealiseerd en een reductie in woonlasten bereikt.

How

Bij het warmtenet Zaandam Oost zijn negen partijen betrokken: gemeente, warmteleverancier, netbeheerder, woningcorporaties en VVE’s. Een rendabel warmtenet als eindbeeld is een gezamenlijke ambitie, maar om een begin te maken moeten alle partijen over hun eigen schaduw heen springen. Dat vraagt niet alleen inzicht in elkaars businesscases maar ook het doorleven van elkaars businessomgeving.  

What

Tsavo is namens woningcorporatie Parteon projectleider en Parteon is de voortrekker van de corporaties en VVE's. Vanuit die rol en vanuit haar onafhankelijke positie weet Tsavo samen met de andere actoren de verbinding te leggen tussen afnemers, leverancier en gemeente. Timing speelt daarbij een cruciale rol waarbij bestuurlijke commitment de uiteindelijke sleutel is om tot succes te komen en de start te maken die in 2019 is voorzien.  

Who

Tsavo werkt in opdracht van Parteon. Verder zijn hierbij betrokken o.a. Rochdale, VVE’s, Engie, Alliander DGO en gemeente Zaanstad.

De weg van label B naar CO2 neutraalTerug naar het overzicht