wur-4.jpg

Businesscase

Voorspelbaar onderhoud

Why

De sectie Vastgoed Beheer en Huisvesting van Wageningen Universiteit en Research (WUR) richt zich op onderhoud, beheer en huisvesting van eigen vastgoed én op nieuwe projecten. Het bezit van WUR bestaat uit circa 340.000 m² (FNO) aan gebouwen en circa 2.400 hectare gronden met name in Wageningen e.o. maar ook in andere delen van Nederland. De komende jaren ligt de focus op een efficiëntere en effectievere inzet van de gebouwen en gronden.

How

Tsavo heeft bijgedragen door hiervoor het fundament te leggen en samen met de medewerkers van Vastgoed inzicht te geven in en de basis op orde te brengen van de processen van beheer en onderhoud. Door de rol te kiezen van meewerkend teamlid hebben we de verandering niet alleen in gang gezet maar ook gezorgd voor het doorleven en borgen van de  nieuwe processen in de eigen organisatie.

What

De basis op orde hebben is van cruciaal belang om voorspelbaarheid in vastgoed te realiseren. Dus weten wat er is en wat de conditie en de onderhoudsbehoefte zijn, is gerelateerd aan de strategie van het gebouw. We zijn begonnen met het in kaart brengen van het totaal aan op te leveren producten, de output en de bijbehorende processen. Vervolgens hebben we de verbeteringen stap voor stap met het team doorgevoerd.

De data in het programma Planon hebben we getoetst, geoptimaliseerd en vervolgens vertaald naar een MJOP voor de organisatie. Dit is doorvertaald naar een jaarplan en uitgewerkt in een werken- en mensplanning eigenaars- en gebruikersonderhoud.

Belangrijk onderdeel van de opdracht was de implementatie van de nieuwe processen binnen de organisatie. We hebben hierbij een lean aanpak gehanteerd waardoor continuïteit in het veranderproces ontstond. Door dicht bij de medewerkers te staan en nauw samen te werken zijn de nieuwe processen onderdeel geworden van de eigen werkwijze en de organisatie.

Who

Tsavo heeft als interim manager met projectleiders van WUR een team geformeerd. De teamleden hebben nauw samengewerkt, eigenaarschap genomen voor de rollen en werkzaamheden en hierdoor de doelen gerealiseerd.

De baat betaalt de kostTerug naar het overzicht