img-2018-1.jpg

Nieuws

Vergelijking EPA en NTA 8800 methode

Impact nieuwe bepalingsmethode voor energieprestatie van gebouwen NTA 8800

Tsavo heeft eind 2020 voor 29 complexen de Energie-Index (EPA) methode vergeleken met de nieuwe NTA 8800 methode.

Onderzoek

Vanaf 1 januari 2021 worden energie labels opgenomen en geregistreerd op basis van de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 (Nederlands Technische Afspraak). De NTA 8800 is gebaseerd op de trias energetica en berekent energielabels op basis van energieverbruik per m2. De huidige - vanaf 2015 gehanteerde - systematiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen, het registreren van energielabels op basis van de Energie-Index (EI), komt te vervallen.

In de huidige EI-rekenmethode is het gevalideerde geregistreerde label, voor al deze complexen bij elkaar, vóór verduurzaming gemiddeld D. Na ingreep is het label A. Totaal worden daarmee 8.422 labelstappen gemaakt. Met NTA 8800 is voor ingreep het gemiddeld gevalideerde label voor ingreep C en na ingreep net aan A. Het aantal labelstappen daalt met 43% tot 4.793. Voor het aantal labelstappen hebben de maatregelen met de NTA 8800 dus 43% minder effect.

Hoewel er eind 2020 nog steeds onduidelijkheden zitten in de berekeningen zijn er al wel rekenkundige ‘winnaars’ en ‘verliezers’ aan te wijzen.

Winnaars:

  • Gunstige geometrieverhouding buitenoppervlak – woningscheidend oppervlak (tussenwoning, tussenliggend appartement woongebouw)
  • All electric oplossingen
  • Woningen waar al enige isolatie aanwezig is

Verliezers:

  • Ongunstige geometrieverhouding (hoekwoning)
  • Kleine woningen
  • Nul-op-de-meter woningen gerealiseerd met zonnepanelen in plaats van energie isolatie
Conclusie

Als woningcorporaties dezelfde duurzaamheidstussendoelstellingen blijven hanteren (gemiddeld label B in 2023) dan zorgt de NTA 8800 voor een vertraging van de duurzaamheidsoperatie op de routekaart naar CO2-neutraal in 2050. De uitgangssituatie is rekenkundig immers beter en de effecten van de verduurzamingsmaatregelen rekenkundig minder.

De consequentie is dat een doelstelling als ‘portfolio gemiddeld label B’ vanaf 1 januari 2021 administratief een stap dichterbij komt zonder fysieke maatregelen te nemen. De investering per labelstap gaat tegelijkertijd omhoog omdat door de nieuwe uitgangssituatie en lagere waardering van maatregelen na 1 januari 2021 minder labelstappen gerealiseerd zullen gaan worden bij een gelijk maatregelenpakket. Daarnaast wordt de kans op bijvoorbeeld een RVV kleiner, omdat met het betere startlabel het lastig wordt de vereiste 3 labelstappen te maken.

De wijziging in de rekenmethodiek is een goed moment om verduurzamingsprojecten en -programma’s opnieuw onder de loep te nemen en verder te kijken voor sturing op de portefeuille naar het effect van maatregelen op de CO2 reductie en/of de netto warmte last van de woning voor- en- na de ingreep.

Meer weten?

Lees het artikel of neem contact op Monique Egenberger, programmamanager via
06 1184 4076 of monique.egenberger@tsavo.eu.

Artikel EPA vs NTA 8800

 

Terug naar overzicht

Deel dit artikel