20180514-135715-1.jpg
Blog

Verduurzamen versnellen

Juli 2018 - Geschreven door Maarten Kusters

Om de klimaatdoelen te bereiken is het essentieel dat in de hele vastgoed- en bouwkolom de arbeidsproductiviteit omhoog gaat. Dat kan ook, want er is nog veel verspilling van tijd en talent.

 

Poppenkast om weinig

Een voorbeeld is hoe opdrachtgevers voor elk bouwproject opnieuw partijen zoeken om hun renovatie of verduurzamingsopgave te realiseren. Bij het vinden van een hoofdaannemer worden doorgaans vier of vijf aannemers gevraagd om op een uitvraag te reageren. Die vragen elk weer een paar onderaannemers. Na al het selectiewerk van opdrachtgever en potentiële opdrachtnemers mag één partij, die vervolgens weer opnieuw de onderaannemers langs gaat, veertig of vijftig woningen verduurzamen. Dat schiet natuurlijk niet op zo.

De veranderende marktomstandigheden maken het ook steeds lastiger om partijen te vinden die aan dergelijke selecties voor dergelijke kleine opgaven mee willen doen. Het is poppenkast om weinig.

Samen aanbesteden

Tsavo is in samenwerking met Eigen Haard al in de crisis begonnen met programmatisch selecteren en contracteren voor de verduurzamingsopgave. Bouwbedrijven worden langjarig gecontracteerd in een continue flow. Zo zijn nu volgordelijk reeds acht projecten met 1.000 woningen opgeleverd en staan er dit jaar en de komende jaren 1.000 woningen per jaar op de rol.

Woningcorporatie Woonzorg Nederland heeft ook een verduurzamingsopgave gedefinieerd. Voor haar opgave in Noord-Holland is daarbij aansluiting gezocht bij de aannemersselectie van Eigen Haard. Dat scheelt eenieder veel tijd en doorlooptijd. En als selectieproces en selectie-uitkomst voor de ene corporatie marktconform en compliant is, dan is dat voor de ander toch ook zo?

Versnelt verduurzamen

Die logica in de praktijk brengen is echt nieuw en vraagt van partijen over de eigen schaduw heen te springen. Eigen Haard en Woonzorg Nederland hebben dat gedaan en daarmee een stap gezet naar een hogere arbeidsproductiviteit om de klimaatdoelen te bereiken. Wie volgt?

---


Meer weten? Neem contact op met Maarten Kusters


Terug naar overzicht

Deel dit artikel