dsc02743.jpg
Blog

Verduurzamen: Kansen zien en benutten

Augustus 2018 - Geschreven door Sander Stekelenburg

Strategie en projectplannen zijn er om te volgen. Deze geven richting en duidelijkheid aan alle betrokken partijen. Dus is het belangrijk je daaraan te committeren. Toch? Of moet je je ogen openhouden en leidt dat tot grotere successen?

Als projectleider werk ik binnen een groot verduurzamingsprogramma bij een woningcorporatie met als doel het verduurzamen van 1.000 woningen per jaar. Afgelopen maart raakten onderhoudsadviseurs op een “gewoon” onderhoudsproject in gesprek met bewoners. De bewoners gaven aan grote behoefte te hebben aan verduurzamen van hun woningen. Nu zij toch onderhoud aan het doen waren, waarom niet gelijk de stap zetten naar comfortabelere en zuinigere woningen? Zo vertelden ze me tijdens de lunch.

Was het mogelijk dat we door dit initiatief van de bewoners een andere weg in zouden slaan? In hoeverre zou mijn opdrachtgever hiermee akkoord gaan? Handelen naar de behoeften van bewoners is belangrijk, maar kan je daar je strategie op aanpassen? Of is dat de strategie: meebewegen met behoeften van huurders? Ik heb het plan voorgelegd aan de directie en zonder twijfel stemde ze in met het initiatief van de bewoners!

Koers wijzigen dus en aan de slag met het hele projectteam. We hebben de samenwerking met de onderhoudsaannemer voortgezet, omdat hij bekend is met het complex en bij de opdrachtgever. Samen hebben we een quick scan gedaan. Hierdoor kregen we inzicht in de haalbaarheid en de risico’s op basis waarvan ik een projectplan heb geschreven. Dit plan kwam mede tot stand door in gesprek te gaan met de bewonerscommissie. Zo maakten we het plan op basis van behoeften en budget van de opdrachtgever én wensen van de bewoners.

Bewoners waren heel enthousiast vanwege het feit dat we gereageerd hebben op hun verzoek. Ze voelden zich gehoord. Draagvlak halen was dan ook geen enkele moeite. Na drie dagen hadden we draagvlak met 100% voor-stemmers.

Binnen vier maanden na het verzoek van de bewoners zijn we gestart met de renovatiewerkzaamheden.

Dit is een mooi voorbeeld van kansen aangrijpen om te verduurzamen. De flexibiliteit van alle betrokkenen – zeker ook die van de directie van de corporatie - leidt tot grote wendingen die tot een groter succes leiden dan in eerste instantie beoogd.

Mijn learnings in dit project zijn:

  • Blijf goed kijken en inspelen op de behoeften van partijen.
  • Betrek betrokkenen bij het opstellen van een plan. Een pressure cooker is hiervoor bij uitstek een goede manier om tot een projectvoorstel te komen.
  • Bij het nastreven van gemeenschappelijke doelen is iedereen bereid zijn schouders eronder te zetten.
  • Samen verduurzamen geeft onwijs veel energie!

----

Meer weten? Neem contact op met Sander Stekelenburg


Terug naar overzicht

Deel dit artikel