20180517-180847.jpg

Businesscase

Verduurzamen in een flow

Why

Het project Samen Verduurzamen is gestart vanuit de ambitie om zo snel mogelijk zo veel mogelijk bestaande woningen met gangbare en weinig overlastgevende maatregelen te verduurzamen tot energielabel A/B. Hiermee verhogen we het wooncomfort voor de huurders, worden de woningen energiezuiniger en dalen de woonlasten.

How

Deze ambitie maken we waar door nauwe projectoverstijgende samenwerking te organiseren tussen opdrachtgever, bouwbedrijven en huurders. Tsavo zorgt daarbij als gedelegeerd opdrachtgever voor een aansluitende stroom van projecten in besluitvorming, draagvlakvoorbereiding en uitvoering. Deze continuïteit zorgt voor wederkerige voorspelbaarheid en veel direct te benutten leereffecten voor opdrachtgever, aannemer én eindgebruiker.

What

Bij de verduurzaming van woningen is de trias energetica leidend. We brengen bij isolatie van de gebouwschil altijd de ventilatievoorzieningen op orde. De bewoners kunnen vaak kiezen voor zonnepanelen. Om de opdrachtgever inzicht te geven in de mogelijkheden die er zijn om te komen tot de nodige labelstappen, werken we verschillende scenario’s uit, inclusief risico’s, en geven advies welk scenario het beste past bij dat complex. De commitment tussen alle partijen leggen we vast in een raamovereenkomst. Hierin staat onder andere het aantal woningen dat we met elkaar in de komende periode verduurzamen.

Who

Een van opdrachtgevers waar we op deze manier mee samenwerken is Eigen Haard. Takkenkamp is de partij die het uitvoeren van de verduurzamingswerkzaamheden aan de laagbouwwoningen voor haar rekening neemt.

100% draagvlak onder bewonersTerug naar het overzicht