img-4390-2.jpg
Blog

Van scenariobouwer naar projectleider

April 2019 - Geschreven door Shirley Omanette

Van scenariobouwer naar projectleider

Onlangs bij de vrijdagmiddagborrel raakten we met elkaar aan de praat over ons werk. “Wat deed je een jaar geleden?”, werd mij gevraagd. Toen besefte ik dat ik geweldige stappen heb kunnen zetten. Voordat ik bij Tsavo begon, had ik verschillende ideeën over het verloop van mijn carrière. Nooit gedacht dat mijn jaar letterlijk parallel zou lopen aan het tijdpad van het verduurzamingprogramma en dat ik zo’n geweldige start kon maken.

Grappig, verloopt mijn carrière als een goed uitgewerkt projectplan? Van scenario tot uitvoering…

Scenario’s bouwen

Ik ben gestart als scenariobouwer. Dat is ook altijd de eerste stap in het project: uitwerken van verschillende scenario’s om verduurzamingsambities te realiseren.

Het begint allemaal bij de opname van een complex om te bepalen wat het huidige energielabel is. De uitkomst hiervan nemen we als vertrekpunt. Vervolgens bepalen we welke maatregelen getroffen kunnen worden om de verduurzamingsdoelstellingen te halen. Omdat er verschillende manieren en ambities zijn om woningen te verduurzamen, werken we altijd meerdere scenario’s uit.

Mijn ervaring is dat je hierdoor op andere manieren naar gebouwen gaat kijken. Tijdens de opleiding EPA-W die ik afgelopen jaar volgde, vergaar je kennis om de gebouwdelen te inspecteren. Van daaruit volgt de praktijk. Bij de opname ga je dieper in op conditie en materiaalgebruik van het complex. Het is belangrijk om hierbij de bewoners te betrekken. Zij weten waar ze wel of geen last van hebben. De beleving van de bewoner is net zo waardevol om mee te nemen in het bouwen van reële, goede scenario’s als de technische informatie.

Project leiden

Alle informatie die verzameld is vertalen we naar een projectplan. In dit plan presenteren we de scenario’s en geven we advies over welk scenario het voorkeursscenario is. Na akkoord van de opdrachtgever starten we met het volledig uittesten van het gekozen scenario.

De werkzaamheden zoals we die binnen het project willen gaan uitvoeren, voeren we altijd eerst in een proefwoning uit. We gaan in bewoonde staat de woningen aanpakken en willen daar niet voor verrassingen komen te staan. De proefwoning is voor de aannemer een goede “testcase” om onder andere panelen los te halen, asbestonderzoek te doen en materiaalkeuze te bepalen. Ook wordt het duidelijk hoe lang de werkzaamheden duren en wat de prijs is. Deze informatie is heel belangrijk om de bewoners op een juiste manier te kunnen informeren. Duidelijke communicatie tussen de bewonersbegeleiders en de bewoners is de basis om draagvlak te halen voor het project.

Wat me opvalt is dat de aanpak een beweging wordt. Alle partijen komen in een flow waardoor alles heel goed verloopt. Als projectleider ben je de spil die ervoor zorgt dat alles en iedereen op de juiste manier en op het juiste moment betrokken is. Alle partijen waaronder de aannemer, gemeente en opdrachtgever weten wat er van hen verwacht wordt.

Verdiepen

Nu is het zaak om mijn ervaring te verdiepen. De komende paar maanden heb ik twee projecten in voorbereiding en vier projecten in uitvoering. Een periode met proefwoningen, begrotingen, draagvlaktrajecten, bouwvergaderingen en decharge. En er liggen nog veel meer mooie projecten in het verschiet, dus genoeg mogelijkheden voor verdieping!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer weten? Neem contact op met Shirley Omanette


Terug naar overzicht

Deel dit artikel