a60w7330.jpg

Businesscase

Inkoop en samenwerken met co-makers

Why

De wijze waarop de bouwsector en het bouwproces zijn georganiseerd kan voor alle partijen efficiënter. Door te zorgen voor minder versnippering, meer samenwerking en meer onderbouwd vertrouwen, wordt het werk leuker en aantrekkelijker met als uiteindelijk gemeenschappelijk doel een snelle en effectieve verduurzaming voor het comfort en de portemonnee van bewoners.

How

Tsavo zet in op programmatisch samenwerken met co-makers. We faciliteren de betrokken eigenaren en co-makers in goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. We zorgen voor continuïteit in bouwstroom en voorspelbaarheid in planning en betaling. Faciliteren van het besluitvormingsproces bij de eigenaar is daarbij van cruciaal belang. Daarvoor zetten we onze uitgebreide toolbox in, die ons ook helpt bij het creëren van draagvlak bij bewoners. 

What

Ons projectmanagement richt zich op voorspelbaarheid voor opdrachtgever en co-makers. Hiervoor worden bekende selectieprocessen en contractvormen gebruikt die ruimte bieden aan innovatie. Dat betekent open staan voor elkaar met respect voor eenieders verantwoordelijkheid en taak maar ook met control mechanismen, daadkracht en duidelijkheid.

Bij de selectie werken we met een gedefinieerd project en een fictief project dat op basis van een prijzenboek wordt afgeprijsd. We beoordelen inschrijvingen, naast prijs, op parameters als klantcommunicatie, organisatie, ervaring en capaciteit.

De uitkomst geeft direct recht op realisatie van het gedefinieerd project en daarnaast recht op deelname in bouwteam van minimaal nog vier projecten op basis van het prijzenboek. We zorgen ervoor dat er in de voortgang voor opdrachtgever en co-maker een voorspelbaarheid zit in de volgtijdelijkheid van verstrekken van opdrachten.

Zo ontstaat een duurzame win-win situatie voor alle partijen.

Who 

Tsavo treedt op als gedelegeerd opdrachtgever voor vastgoedeigenaren en werkt hierin, aan de zijde van de eigenaar, nauw samen met eigenaren en co-makers.

Hoog Catharijne in beeldTerug naar het overzicht