programmamanagement-1.jpg

Businesscase

Programma Samen Verduurzamen

Why

Woningstichting Eigen Haard heeft zich een stevige ambitie gesteld met betrekking tot het energiezuinig maken van haar woningvoorraad. Enerzijds zet zij in op innovatie om op termijn tot Nul Op de Meter woningen te komen. Anderzijds werkt ze in het programma Samen Verduurzamen aan een upgrade van de energetische kwaliteit van 10.000 woningen met een slecht energielabel G/F/E.

How

Tsavo is verantwoordelijk voor het programmamanagement van het programma Samen Verduurzamen. Dit programma verbetert 1.000 woningen per jaar. Dat vraagt om focus, discipline en strakke besluitvorming. Er is door Eigen Haard een kaderbesluit genomen waarin de energetische en kwalitatieve doelstellingen, het jaarlijks budget en de aantallen zijn vastgelegd. Het programmateam werkt dit "kaderbesluit" uit op projectniveau. Zo ontstaat enerzijds flexibiliteit om ruimte te hebben voor behalen van draagvlak, flora & fauna en vergunningen, anderzijds kan gestuurd worden op aantallen en prestaties.

What

We hanteren een aanpak waarbij we de volgende doelen in een continu flow realiseren:

 1. Het afgesproken aantal woningen per jaar;
 2. De labelsprongen binnen de gegeven randvoorwaarden;
 3. In de programmaperiode van 10 jaar permanent het verbeteren op de aspecten:
  1. Klanttevredenheid
  2. Kwaliteit
  3. Doorlooptijd
  4. Kosten
  5. Voorspelbaarheid

Per aspect hebben we de beoogde verbeteringen SMART benoemd. Met behulp van het volume en de doorlooptijd van het programma benutten we de mogelijkheden om in vaste teams met vaste partners te werken. De benodigde productinnovatie organiseren we door nauwe samenwerking met de industrie en toeleveranciers. De besluitvormingsprocessen zijn zo ingericht dat enerzijds het tempo wordt geborgd, anderzijds Eigen Haard als opdrachtgever vol in regie blijft.

Who

Tsavo treedt op als gedelegeerd opdrachtgever in de rol van programmamanager. De programmamanager vormt met medewerkers van Eigen Haard en Tsavo het team dat verantwoordelijk is voor het behalen van de doelstellingen.

Inkoop en samenwerken met co-makersTerug naar het overzicht