Nieuws

VvE Woonwaard - Duurzaamheid bijeenkomst

Jaarlijks organiseert Woningcorporatie Woonwaard voor haar Verenging van Eigenaren (VvE) besturen een bijeenkomst waarbij aandacht is voor een specifiek thema. Een mooie manier om contact te houden. De bijeenkomst staat gepland in eind november, in lijn met de digitale landelijke week van de VvE.

Dit jaar is door Woonwaard het onderwerp Duurzaamheid gekozen. Een logische keuze wat ons betreft, zeker als we kijken naar de uitdaging waar we in Nederland voor staan om de gebouwde omgeving te verduurzamen.

Woonwaard heeft Tsavo gevraagd invulling te geven aan deze bijeenkomst. Voor twee VvE complexen maken we een quickscan waarbij inzicht wordt gegeven in de verduurzamingspotentie van de complexen. In de quickscan krijgt het VvE bestuur inzicht in de scenario’s met verschillende ambitie niveaus, gekoppeld aan de onderhoudsplanning of meer een integraal en ambitieus plan waarbij bijvoorbeeld isolatie, ventilatie en energieopwekking in een keer aangepakt worden. Met de besturen wordt gekeken welke vervolgstappen mogelijk zijn.

Op de bijeenkomst wordt met de genodigden het doorlopen traject besproken. We tonen de kansen en uitdagingen bij deze voorbeeldcomplexen met de overige VvE-besturen. Aansluitend brengen we in een workshop de ambities, wensen en uitdagingen met de aanwezige VvE-besturen in kaart. Daarbij valt te denken aan ambities zoals van het gas af, het plaatsen van zonnepanelen, veiligheid voor bewoners, verhogen van comfort en of verhelpen van tocht, het opstellen van een Duurzame MJOP, prettige leefomgeving, in combinatie met financieel gezond blijven..


Terug naar overzicht

Deel dit artikel