dsc02670.jpg

Businesscase

Hoog Catharijne in beeld

Why

Inzicht is kennis. Voor winkelbelegger Klépierre is het essentieel om voor de korte en langere termijn te weten hoe hun vastgoed er kwalitatief bij staat en welke CapEx investeringen ze kunnen verwachten. Hoog Catharijne bestaat uit 25 verschillende gebiedsdelen met daarin het winkelgebied, expeditie ruimtes, parkeergarages en kantoren. Voor elk gebiedsdeel is behoefte aan inzicht in kwaliteit en de komende CapEx investeringen om de juiste afwegingen te maken in het assetmanagement.

How

Vanuit een heldere elementenlijst is inzichtelijk gemaakt waar alle elementen zich bevinden en wat de conditie daarvan is. Naast de technische kwaliteit, beschouwen we aspecten als het voldoen aan wet en regelgeving, invloed op het bedrijfsproces en de esthetische uitstraling. De input van onderhoudscontractanten is het vertrekpunt bij het bepalen van het nodige meerjarig onderhoud. Per jaar kijken we vervolgens wat er daadwerkelijk nodig is om het volgende jaar uit te voeren. Daarbij gaan we stevig het gesprek aan. Gerapporteerd wordt aan Klépierre aan de hand van de vragen how, what en why.

What

Tsavo verzorgt in samenwerking met de onderhoudsbedrijven de volgende producten:

  • actueel inzicht in de gebouwelementen en de conditie daarvan;
  • meerjarige onderhoudsprognose (MJOP);
  • het jaarplan voor het daadwerkelijk benodigde onderhoud in het komende jaar.

Who

In samenwerking met technische mensen van Klépierre en medewerkers van Tsavo is één team gevormd. Dit team zorgt ook voor een goede aansluiting tussen dagelijks onderhoud en het meerjaren perspectief.

Verduurzamen in een flowTerug naar het overzicht