20181115-tsavo-3257-1.jpg
Blog

Energietransitie

Januari 2019 - Geschreven door Monique Egenberger

Januari: terugkijken en vooruitblikken 

Januari is het moment van terugkijken (jaaroverzicht) en vooruitkijken (jaarplan). Tijd van de balans opmaken en voornemens. Als ik terugdenk aan 2018 denk ik vooral aan de toegenomen aandacht voor de energietransitie en het klimaat(akkoord); de plannen, acties, debatten en zelfs een rechtszaak die in 2018 gevoerd werd. Met al deze aandacht en door de aardbevingen in Groningen kunnen we er ook niet meer omheen. We kunnen niet ‘straffeloos’ en onbeperkt (fossiele) brandstoffen uit de aarde halen om te voorzien in onze nog steeds groeiende energievraag.

Zelf zocht en vond ik in 2018 een nieuwe baan, als programmamanager verduurzaming bij Tsavo. Ik zocht en vond een baan in het vastgoed waarbij ik me vooral in wil zetten voor het revitaliseren van de bestaande gebouwde omgeving. Zo wil en kan ik bijdragen aan de energietransitie van diezelfde gebouwde omgeving. 

Revitaliseren

Bij revitaliseren denk ik aan verbetering, verduurzamen, herbestemming / functiewijziging en herstructurering. Het werken in de bestaande gebouwde omgeving is omvangrijk en divers. De gebouwde omgeving wordt ook in het klimaatakkoord expliciet genoemd. Met grote moeilijk te bevatten getallen als: ‘De CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving moet 3,4 megaton minder’. Ik maak het graag weer klein, wat kunnen we doen aan de woningen en gebouwen, samen met de mensen die erin wonen en werken? De sociale component maakt het voor mij extra interessant.

Beperken energieverbruik

Bij Tsavo richten we ons op het beperken van het energieverbruik in de gebouwde omgeving en op dit moment vooral bij huishoudens. In Nederland wordt 17% van de energie verbruikt door huishoudens. Huishoudens gebruiken zo’n 82% van de energie om te verwarmen. ( bron)

Als we minder energie (en geld/woonlasten) willen uitgeven aan verwarmen, dan is de oplossing om te isoleren en zo warmte vast te houden. Wanneer wij bij Tsavo plannen maken werken we scenario’s uit die variëren tussen isoleren in combinatie met ventileren tot (bijna) energieneutrale woningen. Het is dan de keuze aan de eigenaren en of bewoners welke stap nu en welke later gezet wordt richting de klimaatdoelen van 2050.

Beperken materiaal gebruik

Bij Tsavo letten we ook op het gebruik van grondstoffen. Het vervaardigen van nieuwe producten maar ook het verwijderen, recyclen en of verwerken van producten kost energie. We gebruiken zoveel mogelijk de bestaande materialen. Als we iets vervangen of iets toevoegen letten we erop dat het ‘zuivere’ materialen blijven, zodat hergebruik in de toekomst ook mogelijk blijft. Installaties laten we bijvoorbeeld ook zitten als deze nog niet aan het einde van hun levensduur zijn.

Bewoners

En het mooiste en waardevolste wat we toevoegen zit in ons contact met de bewoners en gebruikers van de (woon)gebouwen. Stapsgewijs nemen we deze mensen mee. We leggen uit wat de prestaties zijn van het gebouw. Waar de energielekken zitten en wat eraan te doen is. En dat is dan geen ‘nieuws’. Vaak hebben bewoners al jarenlang last van tocht of vocht. Het nieuws is dat dat nu aangepakt wordt en dat het helpt in de energietransitie. Ook vertellen we welke overlast de werkzaamheden gaan opleveren en welk resultaat. Ten slotte helpen we de mensen op gang bij wat ze zelf kunnen en moeten doen om de energievraag te beperken als het project klaar is.

Teaming up

De laatste en wat mij betreft een belangrijke component is dat we samenwerken aan de enorme en interdisciplinaire opgave. Ik ben blij dat ik onderdeel ben van een team dat samen resultaten bereikt, kennis deelt, elkaar behoedt voor fouten, samen successen viert, evalueert en verbetert. Dat maakt mijn werkgeluk compleet.

Nu weet ik niet of ik na drie maanden al mag zeggen dat ik mijn bestemming gevonden heb. Maar zo voelt het wel. Tsavo werkt in interdisciplinaire teams, met een methode voor verduurzamen van bestaand vastgoed (nu nog vooral woningen, maar met ambitie en interesse om uit te bereiden naar bijvoorbeeld zorgvastgoed en utiliteitsbouw). Daarnaast levert Tsavo assetmanagement en projectmanagement, waarin eveneens revitaliseren van vastgoed invulling krijgt. Voor mij een prima plek om verder invulling te geven aan mijn dromen en ambitie.

Geïnteresseerd of zin om hierover door te praten? Laat het me weten!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer weten? Neem contact op met Monique Egenberger


Terug naar overzicht

Deel dit artikel