kost-1.jpg

Businesscase

De baat betaalt de kost

Why

De ambitie van Conferentiecentrum Drakenburg is ten minste 25% besparing op gasverbruik te realiseren na 3 jaar: zonder dat hoge investeringen gedaan hoeven te worden voor aanpassingen aan het gebouw en met behoud van de comfortbeleving van klanten en personeel. Het achterliggende doel is dat de besparingen investeringen op de lange termijn moeten financieren.

How

Dit project is gericht op enerzijds het toepassen van slimme technologie en anderzijds de bewustwording en gedragsverandering van personeel als het gaat om de verwarming van onregelmatig in gebruik zijnde ruimtes. Onder het motto van meten=weten is Tsavo hierbij uitgegaan van het plan-do-check-act principe.

What

We zijn gestart met een nulmeting waarin we het gemiddeld verbruik over de laatste drie jaren hebben gemeten. Deze meting hebben we gebruikt als referentie voor de te bereiken doelstelling.

Daarna hebben we sensoren om temperatuur, luchtvochtigheid en aanwezigheid te meten geplaatst en een dashboard ingericht om de gemeten data te kunnen lezen en analyseren. In deze fase hebben we de medewerkers geïnformeerd over hoe om te gaan met de ruimtes en het ‘verwarmen naar behoefte’ gedachtegoed.

Na de eerste maand hebben we de data geanalyseerd. We kregen inzicht in feitelijk zaalgebruik, zaaltemperatuur en gasverbruik. Samen met het team hebben we een actieplan opgesteld gericht op ‘laaghangend fruit’. We hebben concrete maatregelen en acties genomen die het mogelijk maken de doelstellingen te realiseren. Een van de maatregelen was de doelgerichte actie handmatige nachtverlaging in de zalen toe te passen. Hiermee zijn per direct eerste besparingen gerealiseerd.

Op basis van de gasmeterstanden gerelateerd aan de gewogen graaddagen hebben we na het eerste stookseizoen het verbruik en welke besparing bereikt was vastgesteld. Vervolgens hebben we advies uitgebracht over aanvullende maatregelen zoals het verbeteren van de werking van de cv-installatie en het isoleren achter de knieschotten.

Na twee stookseizoenen is zonder grote investeringen een gemiddelde besparing op het gasverbruik van 17% gerealiseerd.

Who

Tsavo heeft nauw samengewerkt met de directeur en facilitair manager van Drakenburg. Voor de monitoring hebben we nauw samengewerkt met het bedrijf Octo.

Warmtenet ZaanstadTerug naar het overzicht