vleermuis-spouw-1.jpg
Blog

Beschermde dieren: omheen renoveren?

September 2018 - Geschreven door Shirley Omanette

Sinds januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. Veel verschillende planten- en dierensoorten zorgen ervoor dat de natuur tegen een stootje kan. Sommige soorten, zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen zijn kwetsbaar. Ben je werkzaam in de bouw? Dan heb je vast wel verhalen gehoord of zelf meegemaakt dat de werkzaamheden stil werden gelegd om een van deze dieren.

In de praktijk merk ik dat partijen die betrokken zijn bij de renovatie van woning het vaak veel gedoe vinden om een beestje. Mijn ervaring is dat het een gedoe kan worden als je vooraf niet goed rekening houdt met deze wetgeving. Het is een gegeven waar we mee moeten werken en als je het goed inpast in het proces, zal je ervaren dat het helemaal geen gedoe is.

Voordat ik je tips geef over hoe je dit efficiënt inpast in jouw proces geef ik kort weer wat er vooraf bij renovatiewerkzaamheden onderzocht moet worden in het kader van beschermde diersoorten. Dit onderzoek moet gedaan worden door een ecologisch deskundige.

Stap 1: Omgevingscheck

In eerste instantie kijkt de deskundige of het gebied en het complex überhaupt geschikt is voor beschermde diersoorten. Dit gebeurt ter plaatse en door het bestuderen van actuele data en kan het hele jaar worden uitgevoerd. In deze fase wordt er dus gekeken naar de afwezigheid van deze diersoorten.

Stap 2: Nader onderzoek

Bij dit deel van het onderzoek ligt de nadruk op de AANwezigheid van beschermde diersoorten. Dit wordt – afhankelijk van de diersoort – in twee tot vier onderzoeksrondes vastgesteld. De onderzoeksrondes vinden plaats in verschillende periodes van het jaar. Voor vleermuizen is bijvoorbeeld een zomer- (juni/juli) en een najaarsonderzoek (augustus/september) nodig.

Stap 3: Mitigatie en werkplan

Als er beschermde diersoorten zijn aangetroffen moet je alternatieve verblijfplaatsen regelen ‘tijdelijke mitigatie’ waar deze dieren kunnen verblijven tijdens de werkzaamheden. Op deze manier voorkom je impact van de werkzaamheden op de dieren. Aan de hand van een werkplan, opgesteld door een ecologisch deskundige, worden de te nemen maatregelen uitgevoerd. Na het plaatsen moet je een ‘wachttijd’ in acht nemen, zodat de dieren eventueel al vanuit zichzelf ‘verhuizen’. Deze wachttijd verschilt per soort, maar kan oplopen tot 1 jaar. Voor de start van de werkzaamheden dient het gebouw als verblijfplaats ongeschikt gemaakt te worden. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond moeten de oorspronkelijke verblijfplaatsen weer geschikt gemaakt worden. Als dit niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld de spouw geïsoleerd is, moeten er nieuwe permanente verblijfplaatsen gerealiseerd worden ‘definitieve mitigatie’.

Stap 4: Aanvragen ontheffing

Op basis van de omgevingscheck en het nader onderzoek vraag je bij de provincie een ontheffing aan. Deze heb je nodig om te mogen starten met de werkzaamheden. Aanvragen van een ontheffing duurt 13 weken (soms verlengd met 7 weken).

Stap 5: Werkplan

Het proces en alle werkzaamheden die je in dit kader uitvoert, leg je vast in een logboek. Dit hoort samen met het werkplan en ontheffing aanwezig te zijn op de bouw en moet ieder moment up to date en beschikbaar zijn voor provincie.

Zoals je al merkt, is dit een langdurig en bewerkelijk proces. Ik geef je vier tips hoe je kunt voorkomen dat dit voor vertraging zorgt in jouw renovatieprojecten.

Tip 1: Accepteer

Dit is hoe we het doen in Nederland. Verspil geen onnodig tijd en energie om hierover met elkaar in discussie te gaan. Focus op wat je moet doen en doe het efficiënt.

Tip 2: Integreer

Maak dit proces onderdeel van je project. Met andere woorden neem het op in je planning en start ruim op tijd. Het is goed in te schatten wanneer de onderzoeken plaats kunnen vinden en de tijd voor de vergunningsaanvraag is ook bekend. Zo zijn de verschillende onderzoeken en aanvragen afgerond voor de geplande startdatum van de renovatiewerkzaamheden.

Tip 3: Combineer

Heb je meerdere projecten in dezelfde regio? Laat dan voor het gehele gebied onderzoek uitvoeren en vraag op basis hiervan een vergunning aan. Zo hoef je niet per project door dit lange proces heen wat veel tijd en moeite bespaart.

Tip 4: Registreer

Wie schrijft die blijft (aan het werk). Zorg dat je je logboek goed bijhoudt. De tijd die je hierin stopt is niets vergeleken met wanneer het werk wordt stil gelegd als je data niet compleet zijn. Dat risico wil je niet lopen.

Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen met beschermde diersoorten en bouwwerkzaamheden. Hoe gaan jullie hiermee om?

---

Meer weten? Neem contact op met Shirley Omanette


Terug naar overzicht

Deel dit artikel