Businesscase

100% draagvlak onder bewoners

Why

Werken aan een huis is werken aan een thuis. Bewoners zijn wezenlijke stakeholders in projecten om woningen te verduurzamen. Draagvlak begint bij aandacht.

How

Het doel van draagvlak halen is elkaar vinden in gezamenlijke behoeften. Vastgoedeigenaren hebben de ambitie hun vastgoed te verduurzamen. Bewoners hebben eigen wensen ten aanzien van hun directe leefomgeving en portemonnee, en wensen ten aanzien van communicatie en het voorkomen van overlast tijdens de werkzaamheden. Inzicht krijgen in die behoeften en emoties betekent dat je de bewoners écht moet zien en horen. Bewoners zijn veel sneller enthousiast wanneer je ze betrekt in je planvorming en laat zien dat je luistert.

What

Een van de eerste stappen die wij zetten bij onze projecten is de stap in de belevingswereld van de bewoner. In gesprek met bewoners leer je hen kennen en krijg je inzicht in hun levens en behoeften. Dit is essentieel want bewoners willen zich (terecht) gehoord voelen. De projectwerkzaamheden vragen ook een investering van hen. De impact hiervan overzien en daarover in gesprek gaan met bewoners is een grote stap richting draagvlak.

We hebben ook ervaren dat bewoners tijd nodig hebben om te wennen aan het idee dat “iemand” in hun huis komt en daar werkzaamheden uitvoert. In gesprek gaan en het op de juiste wijze informeren van bewoners in een vroeg stadium creëert draagvlak.

Het meeste draagvlak halen we wanneer het plan voorziet in de behoeften van én de vastgoedeigenaar én van de bewoners. Dit is waarom wij technisch taalgebruik vermijden en altijd de vertaalslag maken naar de behoeften van bewoners.

Who 

Bij Woonzorg Nederland vormen we een team met de bewonersconsulent van Woonzorg Nederland, projectleider, bewonersbegeleider én de bewoners. Deze verbinding staat altijd centraal. Door als team samen op te trekken realiseren we onze gezamenlijke doelen. Draagvlakpercentages van meer dan 90% zijn dan geen uitzondering.

Voorspelbaar onderhoudTerug naar het overzicht