Famke
Blog

Van N = 1 naar een flow!

Mijn eerste project op N=1 basis!

Maart 2020 - Famke Desart over projectleiderschap bij N=1 projecten

‘Onlangs heb ik mijn eerste verduurzaamde woning opgeleverd’, zegt Famke Desart vol trots. ‘de eerste in een lange reeks voor deze woningcorporatie’. Famke vervolgt: ‘Als projectleider van Tsavo werk ik namens de opdrachtgever aan het verduurzamen van hun bewoonde vastgoed, zodat zij hun duurzaamheidsdoelen kunnen behalen. In het woordje ‘bewoonde’ zit een complicerende factor. Het gaat immers om het ‘thuis’ van de bewoners die mogen kiezen of zij hun woning willen verduurzamen of niet. Het levert de bewoners op jaarbasis een aanzienlijke besparing op, maar het zorgt ook voor overlast tijdens de uitvoering. De warmtepompen bijvoorbeeld, die hier zijn gebruikt zijn, nemen meer ruimte in dan de traditionele cv-ketels, zowel op zolder als in de tuin. Gelukkig kiezen steeds meer mensen voor verduurzamen.’ aldus Famke.

 

De vraag

De vraag van de woningcorporatie was om bestaande woningen gasvrij te maken, geheel in lijn met de Urgendamethode. Daarbij wilde ze een aanpak waarbij het rendabel was vraaggestuurd en op individueel woningniveau te verduurzamen in plaats van voor schaalgrootte te gaan. Famke: ‘Het voordeel daarvan is, dat bewoners die willen verduurzamen direct kunnen meedoen aan het programma en niet hoeven te wachten tot hun hele straat of complex akkoord gaat de benodigde ingrepen’. Door deze aanpak wordt snelheid verkregen en dat is nu precies een van de kerncompetenties van Tsavo. Als projectmanagementorganisatie, ligt de focus van Tsavo op het namens de opdrachtgever coördineren van hun verduurzaamheidsprojecten, van A tot Z. Ook op individuele woningbasis, N=1 noemen ze dat in vaktaal.

 

Duidelijk stappenplan

Maar om tot oplevering te komen op een voor alle partijen succesvolle wijze moeten heel wat stappen doorlopen worden. Famke schetst in grote lijnen de volgende stappen.

  1. Allereerst wordt met de opdrachtgever bekeken welke woningen aan de minimale kwalificaties voldoen om te verduurzamen. Niet elke woning is direct geschikt. Dit wordt samen met assetmanagement van de opdrachtgever gedaan.
  2. Een volgende stap is het benaderen van de bewoners en hen informeren over de mogelijkheid om deel te nemen aan het programma. Bewoners kunnen dan hun interesse kenbaar maken en een huiskamergesprek aanvragen of eerst gaan kijken binnen een zogenaamde proefwoning. Dat is een woning waarbij de verduurzaming al heeft plaatsgevonden. Namens de opdrachtgever zijn vooral bewonersbegeleiders betrokken en namens Tsavo de projectleiders participatie.
  3. Als bewoners besloten hebben deel te nemen, dan volgt een technische inspectie van de woning. De papieren werkelijkheid kan immers afwijken van de praktijk. Op basis van de resultaten volgt een renovatievoorstel vanuit de opdrachtgever aan de bewoners van de betreffende woning. Waar mogelijke worden extra renovatiewensen van de bewoners meegenomen wat op zichzelf weer positief bijdraagt aan het draagvlak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een nieuwe keuken als deze al meer 20 jaar oud is. Hierdoor kunnen we nieuwe leidingen gelijk goed wegwerken wat er fraaier uitziet dan opbouwleidingen.
  4. Na akkoord begint de uitvoering. Gemiddeld 6 dagen krijgen de bewoners te maken met de aannemer en toeleveranciers. En in dit geval ook met medewerkers van de energieleverancier, er moet immers losgekoppeld worden van het gas en om alle installaties te kunnen laten draaien moet de meterkast ook vaak verzwaard worden.
  5. Als de werkzaamheden klaar zijn is het aan de projectleider om de woning op te leveren. Daarbij wordt gekeken of de afgesproken werkzaamheden zijn gerealiseerd conform de afspraken. Na oplevering is de projectleider van Tsavo nog bezig met een stukje financiële afwikkeling, documentatie en evaluatie.

 

Projectleiderschap

Om het bovengeschetste proces soepel te laten verlopen, gebeurt er natuurlijk veel op de achtergrond. Famke: ‘Je bent echt verantwoordelijk voor het hele proces, van A tot Z. Sommige werkzaamheden doen anderen maar jij blijft verantwoordelijk voor het resultaat. Zeker aan het begin van de samenwerking met een opdrachtgever is het goed om aan de voorkant veel te investeren, zodat het later tijdens het programma soepeler verloopt. Denk daarbij aan de juiste inrichting van de projectorganisatie, systemen op orde hebben, afspraken over financiële stromen en rapportages, middelen voor de voortgangscontrole, uitzoeken subsidiemogelijkheden en het creëren van heldere taakverdelingen en verwachtingsmanagement. Dit laatste is extra belangrijk omdat je intensief samenwerkt met medewerkers van de opdrachtgever en externe partijen. Je doet het samen’.

Bovenstaande is de harde kant van het projectleiderschap. Maar omdat je zo intensief samenwerkt en met bewoners te maken hebt, waarvoor het allemaal wat minder abstract is, is het goed om je als projectleider ook bewust te zijn over hoe je de dingen doet die je doet. Famke legt uit: ‘Empathisch optreden, echt connectie maken, open en aanspreekbaar zijn evenals betrouwbaarheid, zijn ‘zachte’ eigenschappen die je helpen. Maar je moet ook over een dosis lef beschikken. Anderen aanspreken op hun functioneren, moeilijke zaken bespreekbaar maken zonder de relatie te beschadigen en durven zeggen waar het op staat. Deze zijn minstens zo belangrijk. Wat je vooral niet moet doen? Bewoners persé over de streep willen trekken en in de overtuigingsstand staan. Dat werkt averechts. Beter is om nog eens het gesprek aan te gaan en hen echt proberen te begrijpen en te kijken welke mogelijkheden je hebt om hun zorgen weg te nemen. Dan weet je bijna altijd meer te bereiken. Wat je ook niet moet doen, is denken dat het allemaal wel goed komt. Je moet zelf het overzicht en de controle blijven houden, ook als andere het uitvoerend werk doen. Je bent niet voor niets dé projectleider!’.

 

Trots!

Famke is trots op de resultaten. Niet alleen op de oplevering van de eerste verduurzaamde woningen, maar ook op het feit dat ze samen met de opdrachtgever heeft bewezen dat vraaggestuurd werken werkt. En dat de zichtbaarheid van het project steeds groter is, er een positief sentiment heerst en er een ‘olievlek’ aan het ontstaan is. Famke verwacht dat er steeds meer bewoners gaan kiezen voor verduurzamen. Famke: ‘ik heb niet alleen het gevoel dat ik aan een leuk project werk met leuke mensen, maar dat ik echt aan iets groters werk, ik draag bij aan de verduurzamen van Nederland. Wij praten niet alleen over verduurzamen, wij doen echt iets aan verduurzamen!’.

---

Wil jij ook Projectleider zijn bij Tsavo en echt werken aan verduurzamen, kijk dan hier.

Wil jij Projectleider Participatie zijn bij Tsavo en echt werken aan verduurzamen, kijk dan hier.


Terug naar overzicht

Deel dit artikel